Khortha sahitya ka Itihas || खोरठा साहित्य का इतिहास : काल विभाजन

Khortha Sahitya Ka Itihas || खोरठा साहित्य का इतिहास : काल विभाजन

Khortha Sahitya Ka Itihas,  खोरठा साहित्य का इतिहास : काल विभाजन, खोरठा साहित्य का इतिहास,  खोरठा साहित्य का काल विभाजन


khortha sahity ka itihas

खोरठा साहितेक काल विभाजन

सामान्य  रूपे खोरठा साहितेक हिन्दी साहितेक अनुसारही  तीन भागे बाँटल गेलहे- आदिकाल, मध्यकाल आर आधुनिककाल मगर एकर समय सीमाक नामें विचार फरक है

ए. के. झा अनुसारे

1. आदिकाल – 1920 ई0 से पहिलेक पहर
2. मध्य काल – 1920 ई0 से 1980 तक
3. आधुनिक काल- 1980 ई0 से एखन तक

कृष्णचन्द्र दास ‘आला’ जीक अनुसारे (खोरठा आसा गर्हन)

1. गोड़ाक पहर (आदिकाल) – 1951 से 1971 तक
2. मइधे पहर (मध्य काल) – 1977 से 1990 तक
3. आबगा पहर (आधुनिक काल) – 19914 से एखन तक

बंशीलाल बंशी जीक अनुसारे (खोरठा दर्पण)

1. आरम्भिक काल – 1857 से 1945 तक
2. मइध काल – 1946 से 1980 तक
3. आधुनिक काल – 1980 से एखन तक

दिनेश कुमार दिनमणी जीक अनुसारे

1. प्राचीन काल (बीजकाल) – 1900 से 1950 तक
2. मध्य काल – 1951 से 1980 तक
3. आधुनिक काल – 198 से एखन तक

गिरिधारी गोस्वामी ‘आकाश खूँटी’ जीक अनुसारे

1. आदिकाल – 1947 से आगु तक
2. मइधकाल – 1947 से 1980 तक
3. आधुनिक काल – 1980 से एखन तक

डाॅ. बी. एऩ ओहदार जीक अनुसारे

1. आदिकाल/प्राचीनकाल – 1700 से 1800 तक
2. मध्य काल – 1800 से 1947 तक
3. आधुनिक काल – 1947 से एखन तक

आधुनिक काल के ओहदार जी आरो तीन उपभागे बाँटल हथ-

1. नवजुग (पानुरी जुग) – 1947 से 1975 तक
2. पुनर्जागरण काल (झा जुग) – 1975 से 2000 तक
3. विकास काल – 2000 से एखन तक

Leave a Reply